Modernizácia farmy Hrčavský grunt na Trojmedzí

banner hrcava projekt
 

Tento projekt bol spolufinancovaný a dotovaný Moravskosliezskym krajom. Cieľom tohto projektu bolo pritiahnuť viac návštevníkov a turistov na miesto, kde sa stretávajú hranice troch štátov CZ, SK a PL, na Trojmedzie. Na dosiahnutie, resp. k naplneniu tohto cieľa sme chceli prispieť aj my a to modernizáciou našej farmy Hrčavský grunt, ktorá sa nachádza práve v tejto lokalite. Celková modernizácia zahŕňala hlavne technické vybavenie farmy a to nákup tovaru pre ovce, kone a dobytok / plotové diely, ohrady, krmelce, žľaby, mobilný prístrešok, atď. /, postavenie haly na seno a zvieratá, nákup jazdeckých potrieb pre jazdcov a kone, skokové prekážky, zariadenia na spracovanie mlieka, nádoby na mlieko.
Touto modernizáciou farmy sa nám podarilo zabezpečiť najmä zvýšenie bezpečnosti návštevníkov, ich návštevnosť počas celoročnej prevádzky farmy a rozšíriť celkové zázemie pre turistov počas celého roka. V súčasnej dobe k nám prichádzajú turisti zo všetkých troch štátov, môžu u nás vidieť a hlavne zažiť prácu na farme, starostlivosť o zvieratá a o prostredie, v ktorom žijú. Je to veľkým prínosom predovšetkým pre mladú generáciu, ktorá nemá možnosť bežne zažiť a vidieť život na farme.