Národopisná skupina Hrčava z.s

logo nhsSpolok „Národopisná skupina Hrčava z.s. “ bol založený v roku 2016. Jeho činnosť je zameraná predovšetkým na aktívny rozvoj folklórnej a kultúrnej činnosti nielen v obci Hrčava, ale aj na česko – poľsko - slovenskom trojmedzí.

 

Cieľom je oživenie a udržiavanie tradícií, zvykov, goralských piesní, organizovanie kultúrnych, športových a vzdelávacích akcií /výchova detí a mládeže v oblasti kultúry a folklóru/, podporovanie regionálnych produktov, tradičnej gastronómie a remesiel, zachovanie a podporovanie chovu pôvodných hospodárskych zvierat a pestovanie pôvodných rastlín, ďalej cezhraničná spolupráca v oblasti folklóru, kultúry, vzdelávania a športu.