Společné mapování a rozšiřování genofondu slovenských plemen hospodářských zvířat na Slovensko-českém pohraničí

Cílem projektu je zlepšit kvalitativní úroveň přeshraniční spolupráce místních a regionálních spolků chovatelů Slovenská národních plemen hospodářských zvířat. V rámci tohoto projektu byl realizován průzkum v definovaných regionech ČR s cílem zmapovat chovatelů Slovenské plemen v této oblasti, jakož i prověřit současnou úroveň spolupráce chovatelských spolků. Na základě těchto výstupů byla připravena brožura o Slovenských plemenech hospodářských zvířat, video na propagaci těchto zvířat a společná konference o národních plemenech zvířat se zástupci chovatelských spolků obou zemí, určená nejen pro členy spolků, ale i široké veřejnosti. Kromě toho byly připraveny různé prezentační a propagační materiály o těchto plemenech zvířat.

Doba realizace: říjen 2019 - březen 2021

Hlavní partner: OZ Chováme doma

Přeshraniční partner: Národopisná skupina Hrčava, z.s.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU - Fond malých projektů.

Více informací na www.chovamedoma.sk.

 

 

loga interreg nove