Hrčavský grunt

na hrcave08
"Grunt" znamená základ, v našem případě základ toho, čemu se již několik let věnujeme, abychom zachovali tradice našich prarodičů, původní folklór a kulturu, podpořily tradiční způsob zpracování a výroby regionálních produktů.
V roce 2013 jsme se rozhodli založit malou farmu "Hrčavský grunt", protože jsme vyrůstali od malička v hodpodářském prostředí a máme vztah ke zvířatům a hospodaření na statku. Kromě toho žijeme v prostředí, které je ideální pro hospodaření, tedy v současnosti po novém - farmaření.
Začali jsme s chovem skotu, ovcí, prasat a koní. Obhospodařujeme cca 22 ha trvale travního porostu, z toho část je vlastní, zbytek máme v pronájmu. Pozemky jsou spásány zvířaty a kosené pro účely zabezpečení krmiva pro zvířata.
Další činností, které se věnujeme, je vaření vlastního piva podle vlastní receptury pod značkou "Hrčavské pivo". V současné době budujeme malou rodinnou sýrárnu, ve které budeme vyrábět tradiční domácí sýry a mléčné produkty.
Pořádáme akce pro děti a dospělé zaměřené na ukázky chovu hospodářských zvířat, péče o zvířata, ukázky výcviku koní, psů a ježdění na koních. Účastníme se akcí zaměřených na zviditelnění a podporu chovu zvířat, folklóru, tradic a regionálních produktů.